woensdag 10 juni 2009

E153

Carbo medicinalis vegetabilis is een natuurlijke zwarte kleurstof die wordt verkregen door verbranding van plantaardig materiaal. Theoretisch kan het ook wor- den gemaakt door vlees te verbranden, maar dit wordt in de praktijk niet gedaan. Daar- bij is het onduidelijk of deze laatste variant zou zijn toege- staan voor gebruik in voeding.

De zwarte kleurstof staat op de lijst van additieven, die door de Europese Unie zijn toegestaan in voor humane consumptie geschikte levensmiddelen en heeft aldus het nummer E153 (E100 tot E180 zijn kleurstoffen). Deze koolstof, actieve kool of houtskool wordt veel gebruikt in producten, zij het in beperkte mate door het hydrofobe karakter. Daarnaast is het bruikbaar als filterhulpmiddel in bijvoorbeeld aquaria. Er zijn geen diëetbeperkingen, ookal is de acceptabele dagelijkse inname (ADI) niet vastgesteld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten